Liczba odwiedzin strony: 20319 Osób na stronie: 18
 

Dudek E., mgr. Kancelaria adwokacka

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 231 poz. 1962 - Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego (Dz. U. z dnia 28 listopada 2005 r.) Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego, zwanego dalej "Pełnomocnikiem". 2. Funkcję Pełnomocnika pełni sekretarz stanu lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa. § 2.  Do zadań Pełnomocnika należy:   1)   koordynacja prac nad wdrażaniem Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego, zwanego dalej "Programem", w tym: a)  pełnienie funkcji Przewodniczącego Zespołu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego, b)  podejmowanie działań w celu zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych niezbędnych do wdrożenia Programu, c)  inicjowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem projektów dokumentów rządowych, w tym projektów aktów prawnych dotyczących Programu, d)  koordynowanie działań administracji rządowej w zakresie wdrażania Programu, e)  koordynowanie działań w zakresie przygotowania administracji samorządowej do wdrożenia Programu, w tym współpraca z organizacjami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty i instytucje działające na rzecz rozwoju sektora mieszkaniowego, f)  monitorowanie wdrażania Programu;   2)   rozpatrywanie innych spraw określonych przez Radę Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów oraz wniesionych przez ministrów w zakresie mającym znaczenie dla realizacji Programu. § 3.  Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie...
Monitor Polski 2001 Nr 21 poz. 331 - Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. (M.P. z dnia 6 lipca 2001 r.) nr Z. 110-38-2001 Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) odwołuję, z dniem 30 czerwca 2001 r., Pana Eugeniusza NOWORYTĘ ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Argentyńskiej.
KRS 0000316099 - "ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY JÓZEF I DANUTA SZARWARK SP. J."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY JÓZEF I DANUTA SZARWARK SP. J." SP. J. 2008-10-27 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SWARZĘDZKA 11 62-200 GNIEZNO GNIEZNO GNIEŹNIEŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
784-191-25-13 631055834 0000316099
KRS 0000316098 - DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRASY REGIONALNEJ "WRO-EURO"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DOLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE PRASY REGIONALNEJ "WRO-EURO" STOWARZYSZENIE 2008-10-24 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
WOJSZYCKA 15 53-006 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000316098
KRS 0000316097 - FUNDACJA "PRAWO DO POMOCY"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA "PRAWO DO POMOCY" FUNDACJA 2008-10-21 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LWOWSKA 19 00-660 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
701-015-08-68 141605432 0000316097
KRS 0000316096 - STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "G-4"
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY "G-4" STOWARZYSZENIE 2008-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
23 STYCZNIA 20 63-700 KROTOSZYN KROTOSZYN KROTOSZYŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
621-177-66-05 300965159 0000316096
KRS 0000316095 - "VESPIO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"VESPIO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRAWNICZA 44 02-495 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
522-290-36-56 141636438 0000316095